Xin chào!
Chúng tôi làm những điều tuyệt vời
Cùng với những con người tuyệt vời

Sứ mệnh

“Chúng tôi đang trên đường trở thành công ty công nghệ lớn trên ứng dụng đa nền tảng cho phát triển và sản xuất phần mềm bằng cách cung cấp ứng dụng phần mềm với tiêu chí xây dựng cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.”

Giá trị
– cốt lõi

Sự tin cậy

Kiên nhẫn

Sáng tạo

Đam mê

Kỹ năng
Công nghệ

Website

Back-end : Laravel, Django, Nodejs
Front-end : Reactjs, Bootstrap, HTML, CSS
Database : MySQL
Thứ khác : WordPress

Ứng dụng di động

Game Development with Unity
Xamarin
React Native
iOS (by Swift)
Android (by Java)

Môi trường làm việc

Xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, nơi chúng tôi chào đón trao đổi kỹ thuật và cải thiện & trưởng thành từng ngày, nơi chúng tôi làm việc với sự kiên nhẫn, niềm đam mê, cam kết, đổi mới, nơi chúng tôi cùng nhau xây dựng sản phẩm tuyệt vời và dịch vụ tốt nhất cho thế giới.

Đội
 
ngũ

MAI THANH XUÂN

CEO, Developer

HUỲNH VĂN NHÂN

Devops, Back-End Developer

HUỲNH VŨ NGỌC QUANG

Mobile Developer

NGUYỄN PHƯỚC ĐỊNH HUY

Front-End Developer

LÊ VĂN QUÍ

Game Developer

NGUYỄN THỊ DIỄM CHI

Creative Lead & UX Designer

ĐOÀN MINH TUẤN

Backend Developer

NGUYỄN VĂN HẢI

Mobile Developer

LÊ TIẾN ANH

Mobile Developer

NGUYỄN KHƯƠNG DƯƠNG

Front-End Developer

NGUYỄN VĂN BẢY

Back-End Developer

TRẦN ĐỨC ANH

Front-End Developer

LÊ THỊ NHƯ QUỲNH

Tester

LÊ XUÂN KHÁNH

Game Developer

VÕ THANH BẰNG

Back-End Developer

NGUYỄN MINH VIỆN

Game Developer

TRẦN THỊ XUÂN DIỆU

Tester

HỒ TẤN TRIỀU

Mobile Developer

NGUYỄN HOÀNG QUỲNH

Game Developer

TRƯƠNG THANH NHÀN

Graphic Designer

TRẦN LÊ VIÊN NGỌC

Back-End Developer

TRẦN TRỌNG THẮNG

Mobile Developer

LƯƠNG MINH TÂM

Front-End Developer

LÊ ĐỨC ANH

Front-End Developer

NGÔ THANH PHƯƠNG

Mobile Developer

NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

Tester

NGÔ THỊ THANH

Back-End Developer

HUỲNH TRƯƠNG PHÚC

Mobile developer

ĐOÀN NHẬT ANH

Back-End Developer

NGÔ MINH HÙNG

Front-End Developer

TRẦN MINH TƯỜNG

Game Developer

LÊ HOÀNG LÂN

Back-End Developer

HỒ NGỌC LUÂN

Front-End Developer

ĐỖ VĂN QUỐC

Game Developer

PHẠM TẤN DANH

Mobile Developer

NGUYỄN THỊ ÁNH THỦY

Game Artist