Call Recorder Plus

       Ghi âm các cuộc gọi đến và đi chưa bao giờ dễ dàng đến thế! Ghi âm bất kỳ cuộc gọi nào trong vài lần chạm và truy cập các cuộc trò chuyện mọi lúc, mọi nơi!

Dựa trên nhu cầu của người dùng. Papagroup đã cung cấp ứng dựng Call Recorder Plus giúp bạn cần để ghi âm cuộc gọi và quản lý ghi âm. Call Recorder Plus có giao diện đơn giản, bạn có thể sử dụng ứng dụng một cách dễ dàng và hiệu quả

TẢI ỨNG DỤNG CALL RECORDER PLUS VÀ TRẢI NGHIỆM NGAY!

Thanks!
Papagroup Technology

Image(1)

Related Posts