990 Security – Hệ thống cảnh báo an ninh

990 Security là một hệ thống đảm bảo an toàn và cảnh báo khi có SOS. Chỉ với một lần nhấn vào nút bấm thì đồng thời sẽ gửi cảnh báo SOS về các đơn vị an ninh đã đăng ký Đơn vị an ninh sẽ điều động lực lượng, cập nhật trạng thái và nắm bắt được địa chỉ khi có SOS. Bạn sẽ nhận được sự trợ giúp/ giải cứu chính xác và nhanh nhất. 

 Khi sử dụng hệ thống 990 Security, bạn và những người xung quanh sẽ được bảo vệ một cách toàn diện bởi hệ thống – thiết bị an ninh thông minh. 

Chúng tôi sử dụng công nghệ IoT (Internet of things) cho phép các thiết bị trong hệ thống giao tiếp với nhau mà không cần có con người tham gia và hợp nhất thế giới kỹ thuật số và vật lý. Chúng được kết nối và chia sẻ dữ liệu bằng nhiều phương pháp khác nhau, cụ thể là LTE, Ethernet, Wifi và Zigbee.

HỆ THỐNG BAO GỒM

 1. Web admin: Trung tâm quản lý CMS
 2. Mobile app: Khách hàng mua và quản lý thiết bị
 3. Web app: Đơn vị an ninh (ĐVAN) quản lý
 4. Websocket: Server trung gian giao tiếp với Gateway và Web app.
 5. Thiết bị báo động: Nút bấm SOS, Siren, Gateway

CHỨC NĂNG CÁC PHÂN QUYỀN

1. Web Admin Trung Tâm quản lý (CMS)

 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý đơn vị An Ninh (CA 113, CA Phường) 
 • Quản lý sự vụ
 • Quản lý lịch sử truy cập
 • Quản lý danh mục: Gói dịch vụ, loại hình kinh doanh, cấu hình, …
 • Map: hiển thị tất các các địa điểm đặt thiết bị và xem chi tiết về thiết bị – thông tin khách hàng khi touch vào
 • Danh sách thiết bị đăng ký 
 • Thống kê: Thống kê lượng thiết bị đăng ký / kích hoạt, thống kê số vụ cảnh báo theo trạng thái, thống kê theo Ngày / Tuần / Tháng, thống kê ĐVAN theo đơn vị Tình Thành / Quận Huyện / Xã Phường / Khu Phố 

2. Mobile app ứng dụng cho Khách Hàng mua và quản lý thiết bị

 • Đăng ký thiết bị: Scan QR code để đăng ký thiết bị, kích hoạt quy trình đăng ký (nếu đăng ký lần đầu bạn là tài khoản chính, nếu đã có tài khoản chính cho thiết bị thì sẽ kích hoạt đăng ký tài khoản phụ),  chọn địa chỉ cơ quan của ĐVAN, app tự động xác định vị trí của thiết bị (nhưng vẫn có thể cập nhật bằng tay nếu API Google Maps trả về kết quả không chính xác…)
 • Đăng ký tài khoản mới gồm: Tên, địa chỉ, email, số điện thoại
 • Thêm tài khoản phụ: Nhận thông báo tài khoản phụ muốn đăng ký sử dụng chung thiết bị, xem thông tin đăng ký và xét duyệt, quản lý danh sách tài khoản phụ/ có thể remove nếu cần thiết
 • Xem trạng thái thiết bị: Báo trạng thái đang hoạt động hay không, còn pin hay hết pin, các nút bấm có hoạt động hay không, tên nút bấm (phòng, vị trí,…)

3. Web Apps ĐVAN quản lý

 • Tin cảnh báo (SOS) :  Hiển thị danh sách tin cảnh báo, xem chi tiết tin cảnh báo (thiết bị và khách hàng),  lọc tin cảnh báo theo tình trạng chưa xử lý – đang xử lý – đã hoàn thành
 • Map: hiển thị tất các các địa điểm đặt thiết bị do ĐVAN quản lý và xem chi tiết về thiết bị – thông tin khách hàng khi touch vào 
 • Tiếp nhận và xử lý vụ việc: Tiếp nhận và xem thông tin khách hàng từ thông báo tin cảnh báo hoặc trong danh sách thiết bị, điều động lực lượng ứng cứu, báo cáo hoàn thành – báo cáo tin báo giả – quá trình tiếp nhận và báo cáo hoàn thành được lưu lại lịch sử
 • Thống kê sự vụ: danh sách thiết bị có sự vụ và ĐVAN tham gia xử lý với thời gian cụ thể, trạng thái của sự vụ. Export với điều kiện: Đơn vị an ninh, trạng thái, thời gian, id thiết bị …

4. Websocket: cách thức truyền thông cũng như làm việc giữa thiết bị và server để hoàn tất việc tích hợp thiết bị

Quy trình kết nối:

 • Đầu tiên thiết bị sẽ gửi 1 gói bắt đầu để kết nối với server
 • Sau khi kết nối thành công với server thì thiết bị sẽ gửi gói Ping để duy trì kết nối
 • Gói tin của các node (sos button, siren…) sẽ được gửi lên khi các node có phát sinh sự kiện (ping, test, báo động…)

Định dạng các gói tin: 

 • Gói tin khởi tạo kết nối (start) 
 • Gói tin duy trì kết nối (Ping)
 • Gói tin thông tin danh sách router wifi dùng cho Geolocation
 • Gói tin thông tin gateway
 • Gói tin thông tin danh sách node của gateway quản lý
 • Gói tin sự kiện của node (Siren)
 • Gói tin sự kiện của node (sos button)  
 • Gói tin xác nhận (confirm) 
 • Gói tin cài đặt từ server 
 • Gói tin xác nhận cài đặt thành công

Sau khi kết nối:

 • Sau khi kết nối với server thành công thì sẽ gửi ngay gói start để thông báo kết nối với server, sau đó sẽ là các gói tin duy trì (ping) hoặc gói dữ liệu (data node)
 • Ip/port kết nối sẽ được lưu trữ trong gateway và được thay đổi bằng cách nhắn tin tới gateway ( Bật chế độ báo động, tắt chế độ báo động, khoảng thời gian báo động, chế độ hoạt động từng cảm biến, chế độ hoạt động toàn bộ thiết bị, cập nhật ip server)

5. Thiết bị báo động (gateway)

Các đèn trạng thái của thiết bị: 

 • PWR
 • GPS
 • GPRS
 • Wireless 

Đèn sẽ có 3 trạng thái: Tắt, Nháy, Sáng

Các cổng kết nối của thiết bị:

TECH STACK

Chúng tôi sử dụng các công nghệ và framework tối ưu – thông minh nhất khi thực hiện dự án:

 1. Web App: framework Django
 2. Mobile app: Flutter
 3. Database: Postgresql
 4. Websocket: Nodejs + Socket.IO

Thanks!
Papagroup Technology

Related Posts